www.bayaifizik.net
REKOD PENCAPAIAN PELAJAR
TOPIK TARIKH NAMA PERATUS MARKAH
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Sat Aug 12 2017 06:50:28 HASHIM HARUN100
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Mon Aug 14 2017 16:27:05 mahfuzah73
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Mon Aug 14 2017 16:27:05 mahfuzah100
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Tue Aug 15 2017 12:37:08 AININ SOFIYA73
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Tue Aug 15 2017 12:35:32 Nur Azizah73
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Tue Aug 15 2017 12:37:08 AININ SOFIYA86
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Tue Aug 15 2017 12:37:08 AININ SOFIYA86
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Tue Aug 15 2017 12:37:08 AININ SOFIYA93
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Tue Aug 15 2017 12:35:32 Nur Azizah100
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Tue Aug 15 2017 12:37:08 AININ SOFIYA100
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Sat Aug 19 2017 21:31:13 Julia jaffri73
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Sat Aug 19 2017 21:31:13 Julia jaffri100
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Sat Aug 19 2017 21:35:07 Nurul shahida100
PENGAJIAN AM LP PENGGAL 1 S46 S60Sat Aug 19 2017 21:36:19 Dayang shuhada100