www.bayaifizik.net
REKOD PENCAPAIAN PELAJAR
TOPIK TARIKH NAMA PERATUS MARKAH
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHTue Oct 17 2017 09:42:10 HASHIM HARUN100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHTue Oct 17 2017 10:02:09 Hashim Harun100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHTue Oct 17 2017 13:10:50 Hashim Harun100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHFri Oct 20 2017 13:05:19 Nur Azizah80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHFri Oct 20 2017 13:05:19 Nur Azizah80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHFri Oct 20 2017 14:26:55 Nur Azizah100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHSat Oct 21 2017 05:49:22 Tan Su Yingg90
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHSat Oct 21 2017 05:49:22 Tan Su Yingg100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHSat Oct 21 2017 05:57:59 Nivithaa70
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHSat Oct 21 2017 13:58:24 MAZNI70
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHSun Oct 22 2017 21:48:06 Shamilah70
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHSun Oct 22 2017 21:56:34 Ashwinia70
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF MAHKAMAHSun Oct 22 2017 23:24:35 GAITHRY70