www.bayaifizik.net
REKOD PENCAPAIAN PELAJAR
TOPIK TARIKH NAMA PERATUS MARKAH
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANWed Oct 18 2017 10:01:23 HASHIM HARUN100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANWed Oct 18 2017 10:49:43 Hashim Harun100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANFri Oct 20 2017 20:28:20 Nur Azizah80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANFri Oct 20 2017 20:28:20 Nur Azizah90
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANFri Oct 20 2017 20:28:20 Nur Azizah100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSat Oct 21 2017 05:55:43 Tan Su Yingg80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSat Oct 21 2017 06:45:22 Nivithaa60
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSat Oct 21 2017 14:02:44 MAZNI80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSun Oct 22 2017 11:39:24 Fatihah80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSun Oct 22 2017 11:39:24 Fatihah90
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSun Oct 22 2017 11:39:24 Fatihah100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSun Oct 22 2017 22:15:53 Shamilah60
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSun Oct 22 2017 22:48:57 Ashwinia80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF PERLEMBAGAANSun Oct 22 2017 23:37:06 Gaithry60