www.bayaifizik.net
REKOD PENCAPAIAN PELAJAR
TOPIK TARIKH NAMA PERATUS MARKAH
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRMon Oct 16 2017 07:38:56 HASHIM HARUN90
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRMon Oct 16 2017 07:54:15 Hashim Harun100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRMon Oct 16 2017 16:56:00 Hashim Harun100
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRMon Oct 16 2017 19:29:23 Hashim Harun80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRFri Oct 20 2017 16:05:55 MAZNI70
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRFri Oct 20 2017 19:46:02 Nur Azizah70
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRFri Oct 20 2017 19:46:02 Nur Azizah90
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRFri Oct 20 2017 19:46:02 Nur Azizah90
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRSat Oct 21 2017 05:33:53 Tan Su Yingg90
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRSat Oct 21 2017 05:42:56 Nivithaa80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRSun Oct 22 2017 20:53:23 Ashwinia80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRSun Oct 22 2017 20:59:09 Ashwinia80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRSun Oct 22 2017 21:00:47 Shamilah80
PENGAJIAN AM PENGGAL 1 TAP OBJEKTIF SPRSun Oct 22 2017 23:23:30 GAITHRY80